Sprawozdanie finansowe musi być sporządzone przez każdą firmę pod koniec każdego roku obrotowego. Jest ono podstawą do określenia, jaki procent udziału kapitałowego wspólnika został uszczuplony wskutek poniesienia przez spółkę straty. Dzięki temu możliwe będzie jego szybkie uzupełnienie. Nie da się ukryć, że do sporządzenia profesjonalnego sprawozdania finansowego konieczne jest skorzystanie z usług podmiotu fachowego. Dzięki temu możliwa będzie szybka reakcja na wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie. Biuro ksiegowe UK pomoże nam sporządzić dokument wedle swojej najlepszej wiedzy. Wykwalifikowani księgowi w bardzo szybkim tempie uporają się z powierzonym im zadaniem. Dzięki pasji i profesjonalizmowi rachmistrzów będziemy mogli obliczyć, jaki zysk przypada na każdego wspólnika. Czasami nie jest to konieczne – taki przypadek zachodzi, gdy zyski są dzielone stosownie do zgodnego porozumienia, określonego w umowie spółki. W przypadku, gdy konieczne jest obliczenie udziału kapitałowego, pomoc księgowego jest nieodzowna.