Dziś możemy już śmiało orzec, iż nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że informatyka na przestrzeni ostatnich lata staje się z wolna wiodącą dziedziną (ewentualnie jedną z głównych) w szeroko rozumianej gospodarce.

To właśnie tutaj – nigdzie indziej jak w informatyce – możemy nieustannie obserwować niebywale dynamiczny rozwój oparty m.in. na pomysłowości, operatywności, wykorzystywaniu innowacyjnych technik i nowinek.

Informatyka to przyszłość, a zarazem dziedzina, która już obecnie tj. w teraźniejszości odgrywa coraz to ważniejszą rolę. Komputery bowiem to już nieomal standard w każdym w zasadzie (prawie) domostwie. Komputeryzacji ulegają również placówki publiczne w rodzaju chociażby urzędów państwowych.

Właściwie gdzie nie spojrzeć – od razu widać komputery. Informatyka jest dziedziną doprawdy wszechobecną w naszym życiu. W tej branży odnotowujemy wyraźny wzrost zatrudnienia i wygląda na to, że na tym nie koniec i tendencja ta nadal będzie się utrzymywać… Zawody bezpośrednio związane z informatyką są przyszłościowe.