Badaniem fizycznym w początkach choroby częstokroć nie stwierdza się żadnych odchyleń od normy. Później w obrębie klatki piersiowej opukowo stwierdza się odgłos jawny z odcieniem bębenkowym oraz obniżenie granic płuc (rozedma ). Osłuchowo zmian nie stwierdza się. Czasem na skórze, tułowia i kończyn występują tuberkulidy. Wątroba i śledziona ulegają miernemu powiększeniu. Stwierdzenie na dnie oka gruzełków jest świadectwem rozpoczynającego się g.z.o.m. i m. Stan ogólny dziecka szybko pogarsza się, objawy toksyczne narastają, spadek ciężaru ciała postępuje systematycznie.

Odczyny tuberkulinowe na pcozątku choroby są zazwyczaj żywo dodatnie, w miarę trwania słabną, aż do całkowitego wygaśnięcia, co jest wyrazem anergii ujemnej. OB jest zawsze znacznie przyspieszony. Obraz krwi: zwykle stwierdza się mierną limfocytozę z przesunięoiem obrazu granulocytów obojętnochłonnych w lewo.

U niemowląt gruźlica prosówkowa płuc szybko prowadzi do gruźlicy uogólnionej. U dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym czasem może wystąpić postać tzw. zimnej gruźlicy prosówkowej, która na początku może przebiegać z nieznacznymi objawami klinicznymi, jak: stany podgorączkowe, złe samopoczucie, utrata łaknienia.