Pełny trójzespół występuje bardzo rzadko. Częściej spotyka się zmiany zębów i oczu. Zniekształcenia opisane przez Hutchinsona dotyczą górnych siekaczy środkowych. Mają one kształt beczułkowaty, są szersze w części środkowej, a na ich powierzchni siecznej stwierdza się ubytki kszitałtu półksiężycowatego. Zmiany pierwszych trzonowców, tzw. zęby Fourniera, obserwuje się dość często. Nieprawidłowe kostnienie tych zębów doprowadza do zaniku części wierzchołkowej korony. Powierzchnia tych zębów jest nieregularnie wyniosła, otoczona białą ob-wódką szkliwa. Zęby są kruche i łatwo ulegają zniszczeniu. Zarówno zmiany w siekaczach, jak i trzonowcach dotyczą stałego uzębienia.

Miąższowe zapalenie rogówki należy do najczęstszych objawów kiły wrodzonej później. Ponieważ nie występuje ono w kile nabytej, można więc je uważać za patognomoniczny objaw lały wrodzonej. Występuje najczęściej w Okresie między 5 •–6 rokiem życia. Miejscowe objawy zapalenia miąższowego rogówki są zazwyczaj poprzedzane objawami pogarszania się wzroku. W niektórych przy- padkach „złe widzenie” dziecka zauważa się dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna chodzić do szkoły. Pierwszym wyraźnym objawem zapalenia miąższowego rogówki jest światło- wstręt, duże łzawienie i bolesność oka. Występuje zmętnienie i naciek rogówki. Tęczówka zwykle wciągnięta jest w proces chorobowy.