Początek choroby zazwyczaj jest ostry, ale dokładnie przeprowadzone wywiady wykazują, że dziecko już uprzednio nie było w pełni zdrowia. Czasem wywia- dy wskazują na rzekomo przebytą grypę, po której dziecko nie doszło do zupełnego zdrowia. Wysoka ciepłota ciała, męczący kaszel, duszność, brak łaknienia i szybkie narastanie objawów toksycznych prowadzi do ciężkiego stanu ogólnego. Objawy fizyczne zależą od rozległości zmian i mogą imitować zwykłe zapalenie płuc. Z reguły stwierdza się powiększenie wątroby i śledziony miernego stopnia. We krwi – leukocytozę miernego, a nawet dość znacznego stopnia, z przesunięciem obrazu w lewo. Odczyn Biernackiego zazwyczaj znacznie przyspieszony. Odczyny tuberkulinowe w przypadkach dłużej trwających mogą być ujemne -• jako wyraz anergii ustroju.