Witamy na stronie internetowej naszej firmy!

Jesteśmy dużym związkiem spółek wodnych, który zatrudnia kilkudziesięciu wykwalifikowanych fachowców. Startujemy w licznych przetargach na terenie całej Polski. Wykonujemy przede wszystkim prace wodne i melioracyjne.

Melioracje wodne polegają na odwadnianiu podmokłych gleb za pomocą kanałów, drenowania lub kretowania, ale również na nawadnianiu gleb suchych za pośrednictwem rowów oraz ciągów drenarskich.
New ditch. Drainage canal at agricultural field Ditch. New ditch.

Ze względu na klimat Polski oraz zmienny stan wilgotności gleby w ciągu roku, stosuje się zarówno odwadnianie jak i nawadnianie gleb.

W klimatologii, melioracja to polepszanie warunków klimatu lokalnego, czemu służyć ma właściwe zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wzajemnego wpływu środowiska naturalnego oraz działalności ludzkiej. Najlepszym tego przykładem są pasy wiatrochronne, które osłabiając wiatr jednocześnie zmniejszają wielkość parowania terenowego, wywiewania, a także wysuszania gleby. Dzięki takiemu działaniu teren staje się przydatniejszy np. dla budownictwa czy rolnictwa.

słowa kluczowe: ug żyrzyn, rejonowy związek spółek wodnych, związek spółek wodnych, związki spółek, rzsw