Formalnie rzecz biorąc, Kanada jest monarchią konstytucyjną, a głową państwa jest królowa brytyjska Elżbieta II, oprócz tego Kanada jest jednocześnie demokracją parlamentarną z systemem federalnym rządów parlamentarnych i bardzo silnymi tradycjami demokratycznymi.
Ustawa Zasadnicza Kanady, czyli Konstytucja określa prawne ramy państwa w tekście pisanym jak i w niepisanych zasadach i tradycjach. Konstytucja obejmuje Kanadyjską Kartę Praw i Swobód oraz określa zakres władzy rządu federalnego jak i rządów poszczególnych prowincji.
W skład Parlamentu Kanady oprócz dwóch izb (Izba Gmin jest wybieralna, a Senat jest mianowany) wchodzi także Królowa Kanady, czyli Elżbieta II. Członkowie Senatu są nominowani przez premiera i mianowani przez gubernatora generalnego, a swoje mandaty sprawują do 75 roku życia.
Władzą wykonawczą w Kanadzie sprawuje rząd pod przewodnictwem premiera, którym jest lider partii, która ma większość w Izbie Gmin. Premier i jego ministrowie mianowani oficjalnie są przez przedstawiciela królowej, czyli gubernatora generalnego. Cały gabinet wraz z premierem składają przysięgę przed Królewską Radą Kanady. Obecnie w kanadyjskim parlamencie zasiadają przedstawiciele czterech głównych partii: Konserwatywna Partia Kanady, Liberalna Partia Kanady, Nowa Demokratyczna Partia Kanady i Blok Quebecu.
Władza sądownicza w Kanadzie powierzona jest głównie Sądowi Najwyższemu, który składa się z dziewięciu sędziów mianowanych przez gubernatora generalnego w porozumieniu z premierem, a niższe stanowiska sędziowskie w sądach obsadzane są przez rządy poszczególnych prowincji.