Bezpieczeństwo w pracy

0
873
Rate this post

Bezpieczeństwo i higiena w pracy, powszechnie znana pod skrótem BHP, musi i powinna być stosowana w każdym przedsiębiorstwie. Nie ma, bowiem takiej dziedziny, która nie musi przestrzegać tych zasad. Dokładny opis zastosowania i wymagań z dziedziny BHP zawiera Dział X Kodeksu Pracy, oraz Rozporządzenia. To w zależności od podejścia kadry zarządzającej, w dużej mierze zależy stopień rozwinięcia bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Należy jednak wiedzieć, że wprowadzanie efektywnego zarządzania z tej dziedziny, ma o wiele więcej korzyści, niż wad.

Wdrażanie polityki BHP

Aby prawidłowo przejść cały proces wdrażania polityki BHP w życie organizacji, należy zapoznać się z kilkoma krokami, jakie należałoby odbyć. Po pierwsze każdy menedżer musi opracować prawidłową politykę BHP, która będzie kluczem do sukcesu. Na barkach tego opracowania spoczywa zminimalizowanie ryzyka powstającego w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Najważniejsza przed przystąpieniem do pracy, jest dokładna ocena czynników ryzyka w zakresie BHP, aby wykazać obszary, które wymagają szczególnego monitorowania i uwagi do poświęcenia.

Zasady BHP

Oczywiście zasady, które zamierzamy wprowadzić w przedsiębiorstwie muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi w tej dziedzinie przepisami prawa. Dobry menedżer w kolejnych krokach musi podzielić obowiązki w zakresie opracowania i egzekwowania całej polityki BHP, która będzie wynikać z jej procedur. Kadra zarządzająca musi wywrzeć na pracownikach dobry efekt, aby dało się poczuć wagę BHP. Dbanie o tą politykę, musi zostać wystawione na taki sam poziom, jak pozostałe cele organizacji. Wprowadzenie zasad BHP w każdym przedsiębiorstwie wiąże się niestety z dodatkowymi wydatkami, jakie musimy ponieść. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie ma przeznaczonego budżetu, należy to jak najszybciej zmienić.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Aby polityka bezpieczeństwa i higieny pracy działała jak należy, trzeba ją wesprzeć ? stwarzając kulturę organizacyjną, która będzie temu wpływać. Odpowiednia motywacja i umiejętność zaangażowania pracowników, pomoże nam, aby zrozumieć całą wagę problemu odnośnie BHP. Każdy pracownik musi wiedzieć, że przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest naturalne i nieodłączne od zasad życia zawodowego. Aby pracownicy poczuli wagę BHP, należy wybrać orędowników, którzy będą odpowiedzialni za zachęcenie do przestrzegania przepisów i zachęcenie do dalszego ich wdrażania. Trzeba pokazać pracownikom, że zasady związane z ich bezpieczeństwem są najważniejsze, ponieważ lepiej jest zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, niż zapewniać nawet najlepszą opiekę poszkodowanym.

Cele polityki BHP

Określone cele polityki BHP muszą być jasno znane przez każdego pracownika. Trzeba umieć pokazać pracownikowi, że cały system BHP jest organizowany i tworzony dla niego ? a nie przeciwko. Pracownik musi wiedzieć, że sam w dużej mierze odpowiada za całą drogę BHP, od planowania, po fazę wdrażania, aż do etapu kontrolowania. Poczucie bezpieczeństwa pracowników powinno być najważniejsze.