OGÓLNE ZASADY ROZPOZNAWANIA GRUŹLICY

0
453
Rate this post

Rozpoznanie gruźlicy u dzieci wymaga od każdego lekarza bardzo wnikliwego i wszechstronnego badania dziecka. Powszechność szczepień BCG i zmniejszona w związku z tym zapadalność na grulźicę w wieku dziecięcym spowodowały zmniejszenie się postaci ostrych, natomiast liczba przypadków przebiegających nietypowo zwiększyła się. Dlatego w każdym przypadku powinny być brane pod uwagę wszystkie dane które potwierdzają rozpoznanie. Są to: dokładne wywiady, badanie fizyczne, badania dodatkowe. Te ostatnie obejmują: odczyny tuberkulinowe, badanie radiologiczne, badanie mikrobiologiczne, morfologiczne badanie krwi i odczyn Biernackiego (OB),

Poza wyżej wymienionymi badaniami rutynowymi należy wykonać szereg innych, w zależności od klinicznej postaci gruźlicy i jej przebiegu. Do najczęstszych należą: badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, bronchoskopia, bronchografia, badanie płynów wysiękowych, badanie histopatologiczne pobranego materiału.

W zasadzie w każdym przypadku podejrzenia gruźlicy rozpoznanie powinno być ustalone w szpitalu. Wywiady powinny obejmować szczegółowe dane rodzinne, warunki bytowe, cechy fizyczne i psychiczne dziecka, dokładne dane o przebytych chorobach – ostrych i przewlekłych oraz o sposobie ich leczenia. Należy sprawdzić dane co do szczepień BCG i kontroli alergii poszczepiennej, z ustaleniem dat i obejrzeniem lewego ramienia w poszukiwaniu blizn po szczepieniu BCG. Stwierdzenie styczności z gruźlicą w otoczeniu nakłada na lekarza obowiązek badania dziecka w kierunku gruźlicy, ale nie wyklucza możliwości choroby o innej etiologii.