Ostre serowate zapalenie płuc

0
595
Rate this post

Ostre serowate zapalenie płuc
Ostre serowate zapalenie płuc należy do najczęstszych postaci gruźlicy pierwotnej wieku niemowlęcego. Ostre serowate zapalenie płuc powstaje wskutek szerzćnia się procesu ż serowatego ogniska pierwotnego przez ciągłość lub przez aspirowanie rozmakających mas serowatych do oskrzela z przebitych węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelo-Wych. W postaci tej istnieje ogromna skłonność do serowacenia i przewagi odczynu wysiękowego nad wytwórczynij co z kolei prowadzi do powstania tzw. jam pierwotnych, które charakteryzują się brakiem otoczki.

W ostrym serowatym zapaleniu płuc zazwyczaj mamy do czynienia z wysiewem do innych narządów, przede wszystkim do śledziony i wątroby.