rejonowy związek spółek wodnych w węgrowie

0
1512
Rate this post

Wiele osób zainteresowanych dodatkowym zarobkiem zastanawia się co zrobić by powiększyć swoje dochody. Jednym z możliwych rozwiązań są inwestycje – możliwość zarobku jest uzależniona od wielkości ryzyka, które jesteśmy w stanie zaakceptować. Coraz więcej firm powstaje w celu zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych konsumentów. Jedną z nich jest Skandia. Przedsiębiorstwo te specjalizuje się w pozyskiwaniu oraz powielaniu kapitału. Skandia polisa inwestycyjna umożliwia praktycznie każdej osobie powiększenie zainwestowanego kapitału. Skandia jako towarzystwo inwestycyjne pobiera opłatę administracyjną z tytułu zarządzania zainwestowanymi środkami. Polisy inwestycyjne reklamowane są jako bardzo dochodowe przedsięwzięcia – pomimo to jednak żadna polisa inwestycyjna oferowana między innymi przez Skandię nie gwarantuje otrzymanego zysku. Polisa inwestycyjna może zostać zawarta na dowolnie wybrany okres czasu. Należy zapoznać się dokładnie z tabelą opłat i prowizji przed podpisaniem umowy gdyż zbyt wczesne wycofanie zainwestowanego kapitału może wiązać się dodatkowymi opłatami.