Zagrozenie

1
1408
Rate this post

Do niedawna jeszcze banki obowiązywał zakaz sprzedaży produktów ubezpieczeń na życie. Ten stan rzeczy uległ jednak raptownej zmianie. Ponad dwie trzecie stanów zezwala bankom na sprzedaż ubezpieczenia na życie pod taką czy inną postacią. W ostatnich latach władze nadzoru bankowego, a przede wszystkim Urząd Administratora Waluty (OCC), zachęcały banki do wejścia na rynek ubezpieczeń, ponieważ pomogłoby to zdywersyfikować działalność banków, poprawiając ich stabilność ekonomiczną i zmniejszając prawdopodobieństwo upadłości. Na przykład, w 1990 r. OCC ogłosił rozporządzenie, na mocy którego sprzedaż annuitów została uznana za formę inwestycji związanej z działalnością bankową, a zatem za rodzaj dopuszczalnej czynności bankowej. Skutkiem tego udziały banków w rynku annuitów przekroczyły 20%. Obecnie ponad 40% banków oferuje produkty ubezpieczeniowe, przy czym oczekuje się, że w przyszłości liczba ta wzrośnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe i ich agenci zareagowali na to zagrożenie zarówno na drodze sądowej, jak i przez lobbying skierowany na zablokowanie bankom dostępu do rynku ubezpieczeń. Ich wysiłki zostały jednak unicestwione orzeczeniami Sądu Najwyższego, wydanymi na korzyść banków.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.