Zalety swapow na stopy procentowe

0
1138
Rate this post

Aby wyeliminować ryzyko stopy procentowej, zarówno Midwest Sayings Bank, jak i Friendly Finance Company mogłyby przebudować swoje bilanse, zamieniając aktywa o stałym oprocentowaniu na aktywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej i vice versa, zamiast podejmować transakcję swapową na stopy procentowe. Z kilku powodów jednak strategia ta okazałaby się kosztowna dla obydwu instytucji finansowych. Po pierwsze, zmiana bilansu instytucji finansowej wiąże się z poważnymi kosztami transakcyjnymi. Po drugie, różne instytucje finansowe dysponują przewagą informacji, udzielając kredytów określonym klientom, którzy mogą preferować określone terminy płatności. Dostosowanie bilansu w celu wyeliminowania ryzyka stopy procentowej może zatem doprowadzić do utraty tej przewagi, z której instytucja finansowa nie byłaby skłonna rezygnować. Skorzystanie ze swapów na stopy procentowe rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala instytucjom finansowym zamieniać aktywa o stałym oprocentowaniu na aktywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej bez konieczności przebudowywania bilansu. Instytucje unikają ponoszenia olbrzymich kosztów transakcyjnych i mogą kontynuować udzielanie kredytów w tym sektorze, w którym dysponują największą przewagą informacji. Jak wiemy, instytucje finansowe są w stanie zabezpieczać się przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą innych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures oraz opcje na kontrakty futures.