Zarzadzanie aktywami

0
1494
Rate this post

Skoro dowiedziałeś się już, dlaczego bank musi utrzymywać płynność, możemy zająć się podstawową strategią zarządzania aktywami bankowymi. Aby zmaksymalizować zyski, bank musi jednocześnie starać się osiągnąć możliwie najwyższą stopę zysków z pożyczek i papierów wartościowych, redukować ryzyko, oraz zachowywać wystarczające zabezpieczenia płynności przez utrzymywanie płynnych aktywów. Banki starają się pogodzić te trzy cele, stosując cztery podstawowe metody. Po pierwsze, banki poszukują kredytobiorców, którzy zapłacą najwyższe odsetki od kredytu i prawdopodobnie nie odmówią spłaty należności. Banki starają się nawiązywać umowy kredytowe, reklamując swoje warunki kredytów i bezpośrednio zwracając się do przedsiębiorstw z ofertą kredytową. Oficer kredytowy w banku decyduje, czy udzielenie kredytu potencjalnemu pożyczkobiorcy wiąże się z ryzykiem złego czy dobrego kredytu i czy będzie on terminowo spłacał odsetki i podstawową sumę kredytu. Banki prowadzą najczęściej konserwatywną politykę kredytową; ryzyko odmowy spłaty zadłużenia zwykle nie przekracza 1%. Ważne jednak by banki nie traciły przez nadmierny konserwatyzm atrakcyjnych możliwości kredytowych, które przyniosłyby im wysokie odsetki.