Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla „Joy Fitness Club”

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego https://www.joyfitnessclub.pl (dalej: „Serwis”).

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu: [Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy], z siedzibą w [adres firmy], wpisany do [rejestru przedsiębiorców/rejestru działalności gospodarczej], posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: [numer NIP].

2. Rodzaj Przetwarzanych Danych

Serwis zbiera informacje o użytkownikach, w tym dane osobowe, które są wprowadzane dobrowolnie w formularzach, a także dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie (m.in. adres IP, dane o przeglądarce, dane o czasie wizyty).

3. Cel i Zakres Zbierania Danych

Dane zbierane przez Administratora wykorzystywane są w celu:

  • Obsługi zapytań i zgłoszeń przesłanych przez formularze kontaktowe,
  • Realizacji usług elektronicznych,
  • Optymalizacji usług świadczonych przez Serwis,
  • Wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkowników.

4. Bezpieczeństwo Danych

Administrator zobowiązuje się do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.

5. Prawa Użytkowników

Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Udostępnianie Danych

Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora, jednak tylko w celu realizacji usług na rzecz Serwisu.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

8. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: [adres email] lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

Data wejścia w życie: 15.04.2024r.