Skuteczna windykacja należności Katowice

0
1098
Rate this post

Każdy wie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Stąd też lepiej odpowiedni zabezpieczyć swoje roszczenie. Jest na to wiele sposobów – weksel, hipoteka, zastaw, poręczenie itp. Co jednak zrobić, gdy nie zabezpieczyliśmy naszej wierzytelności, a mamy problem z jej ściągnięciem?

Trzeba działać szybko. Już przed złożeniem pozwu możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie. Pozwoli to na zajęcie wierzytelności przed rozstrzygnięciem sprawy. Druga sprawa – pozew. Co do zasady, jeżeli należność jest niższa niż 75.000 zł pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym. Pozew obejmujący wyższą wierzytelność złożymy w Sądzie Okręgowym.

Jeżeli już uzyskamy prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty, należy go zaopatrzyć w klauzulę wykonalności i skierować do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Skuteczna windykacja należności Katowice może ułatwić ok. 200 komorników działających w okręgu miasta.

Należy pamiętać, że przy dochodzeniu wierzytelności najwyższą rolę odgrywa czas, który niestety nie działa na korzyść wierzyciela.